Skip to main content

We have summarised the most important things below so that you can quickly get an overview of what you want to know more about. Below are some icons with a short descriptive text. Clicking on one of the icons will take you to a page with more information on the topic. We hope you find the selected topics relevant.

Products

Outdoor fitness equipment, OCR-obstacle course and play & learning games – all designed and produced in Denmark

We Have Collaborated With

Contact Us

If you are looking for a professional business partner, you have come to the right place. We take pride in providing an extraordinarily good service. Our team has many years of experience and we are happy to be available to you when you need advice or sparring for your project.

Danish Design and Danish Production Are in Demand

Architects and landscape architects are NOORD’s primary partners when it comes to large and small projects for hotels, residential complexes or in public spaces. NOORD contributes knowledge about safety and European standards for outdoor fitness areas, which is often useful and practical knowledge for the architect. All of NOORD’s fitness equipment is available in 180 colours, so it is easy to fit it into the style of the area and the architect’s design. When design, functionality and aesthetics are important, along with durability and sustainable production, the “Spirer” from NOORD are the right choice!

Create an Aesthetically and Functionally Attractive Outdoor Area with Fitness Equipment from NOORD

Architects and landscape architects worldwide play an important role in creating attractive and functional outdoor areas such as parks, urban spaces and rooftop terraces in hotels and residential complexes. Many architects aim to combine aesthetics and functionality in their designs so that the areas they create can be used by a wide range of users. Outdoor fitness equipment from NOORD is designed with a minimalist and organic look so they appear simple and sculptural in their locations in parks and urban spaces. Their name “Spirer” – in English “Sprouts” – refers to the Danish designer’s wish to have the equipment sprout up from the ground, paving the way for a healthier lifestyle for citizens around the world.

Help Focus on Public Health and the Environment

When architects and landscape architects design parks and public spaces that can be used for a variety of purposes, they help make an active lifestyle accessible to everyone. These outdoor spaces with public sports facilities sometimes include playgrounds, cozy oases, and green areas that can be used for relaxation and recreation.

We find that a major focus for architects and landscape architects is to ensure that the elements they include in their projects appear natural and harmonize with the surrounding environment, and that the benefits of the project extend far into the future. This means that architects are now much more concerned with sustainability, long-lasting materials or incorporating water elements such as lakes or fountains to create life and biodiversity. Outdoor fitness equipment from NOORD is a great choice when environment and sustainability are on the agenda.

Roof Terraces Inviting to Both Activity and Relaxation

On rooftops of hotels and residential complexes, architects and landscape architects often aim to create private oases with stunning views. They can include lounge areas, activity zones, spas and green spaces designed to give residents or guests a sense of being in nature, even if they are in the city. At NOORD, we work with architects and landscape architects from around the world who are committed to creating spaces that are aesthetically pleasing and functional in their design, while taking into account the surrounding environment. Their work is essential to creating enjoyment for the users of these spaces. In several places around the world, architects have seen how NOORD’s simple and sculptural fitness equipment can contribute to creating these spaces on the roofs of hotels and residential complexes. The minimalist and organic forms of the equipment do not steal the focus from a roof terrace, where there should be room for both relaxation and activity. See a roof terrace in Hong Kong with NOORD’s equipment here. All equipment is available in 180 standard RAL colours, so they can be easily integrated into the overall design and décor. See our colour chart here.

Create a unique and stylish look by using outdoor fitness equipment from NOORD!

Vær med til at sætte fokus på folkesundhed og miljø

Når arkitekter og landskabsarkitekter designer parker og offentlige rum, som kan bruges til en række forskellige formål, er de med til at gøre en aktiv livsstil tilgængelig for alle. Disse udendørs arealer med offentlige sportsfaciliteter inkluderer undertiden legepladser, hyggelige oaser og grønne områder, der kan bruges til afslapning og rekreation.

Vi oplever, at et vigtigt fokusområde for arkitekter og landskabsarkitekter er at sikre, at de elementer, de tegner ind i projekterne, fremstår naturlige og harmonerer med den omkringliggende natur, og at gevinsten ved projektet rækker langt ud i fremtiden. Det betyder, at arkitekter i langt højere grad end tidligere er optaget af bæredygtighed, langtidsholdbare materialer eller at de inkluderer vandelementer som fx søer eller fontæner for at skabe liv og biodiversitet.

Udendørs fitnessredskaber fra NOORD er et rigtigt valg, når miljø og bæredygtighed er på dagsordenen.

NOORDs produkter er en del af en grøn tankegang

Mange af de arkitekter, vi er i dialog med, tænker på parker og offentlige arealer i langt mere multifunktionelle termer end blot en parkbænk eller et legestativ til børn.

Parkområder rundtomkring i hele verden bør være i harmoni med naturen, rolige og afbalancerede og indbyde til fysisk aktivitet, socialt samvær og leg.

Elementerne skal i dag være bæredygtige og langtidsholdbare. Derfor har vi hos NOORD optimeret processerne og produktionen, så der er minimalt spild ved fremstillingen af redskaberne, CO2-fodaftrykket er så lille som muligt, og alle produkter har en ekstremt lang levetid. NOORD giver 10 års garanti på alle redskaber, læs mere her.

Læs mere om NOORDs miljøcertificeringer og produktionsprocesser her.

Tagterrasser, der indbyder til både aktivitet og afslapning

På tagterrasser på hoteller og boligkomplekser er arkitekterne og landskabsarkitekterne ofte optaget af at skabe private oaser med en fantastisk udsigt. De kan omfatte loungeområder, aktivitetsområder, spa-områder og grønne områder, der er designet til at give beboerne eller gæsterne en følelse af at være i naturen, selv om de er befinder sig i byen.

Hos NOORD samarbejder vi med arkitekter og landskabsarkitekter fra hele verden, som er engageret i at skabe rum, der er æstetiske, tiltalende og funktionelle i deres design, samtidig med at de tager hensyn til det omkringliggende miljø.

Deres arbejde er vigtigt for at skabe glæde for brugerne af disse områder.

Flere steder rundt om i verden har arkitekter set, hvordan NOORDs enkle og skulpturelle fitnessredskaber kan bidrage til at skabe disse rum på tagene af hoteller og boligkomplekser. Redskabernes minimalistiske og organiske form stjæler ikke fokus fra en tagterrasse, hvor der skal være plads til både afslapning og aktivitet. Se en tagterrasse i Hongkong med NOORDs redskaber her.

Alle redskaberne fås i 180 standard RAL farver, så de nemt kan integreres i det overordnede design og indretning. Se vores farvekatalog her.

Skab et unikt og stilrent look ved at bruge udendørs fitnessredskaber fra NOORD!

Paste your AdWords Remarketing code here
EnglishGermanSwedishDanish